webdesign by WEB ASIS

Rybárstvo Karáp, s.r.o.

RYBÁRSTVO KARÁP, s.r.o. - chov nížinných druhov rýb na južnom Slovensku

Firma Rybárstvo Karáp, s.r.o. bola založená v r. 2003. Začala hospodáriť na sústave Boheľovských rybníkov o rozlohe 70 ha. Jej hlavnou činnosťou je produkcia nížinných druhov rýb:

  • kapor pontokaspický (Cyprinus carpio)
  • lieň sliznatý (Tinca tinca)
  • karas striebristý (Carassius gibello)
  • šťuka holarktická (Esox lucius)
  • sumec západný (Silurus glanis)
  • amur biely (Ctenopharyngodon idella)
  • zubáč veľkoústy (Sander lucioperca)

Firma Rybárstvo Karáp, s.r.o. svoju produkciu realizuje na trhu prostredníctvom spoločnosti Kolter a.s..